สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Picture : พระคู่บ้าน 3 ช่อง

Detial :

รายละเอียด....พระคู่บ้าน 3 ช่อง  ประกอบด้วย พระพุทธชิน , พระแก้วมรกต , หลวงพ่อโสธร

เหมาะสำหรับ  เป็นของขวัญในทุกโอกาส  เสริมสิริมงคล   

Size : 20 x 37 cm.

Price : 1,299