สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Picture : กรอบร.๙ เซ็ตของขวัญปีใหม่

Detial :

รายละเอียด....เซ็ตของขวัญปีใหม่ กรอบล็อกเก็ต เนื้อหินอ่อน ลงเส้นน้ำทอง มีฉากหลังสีทอง เพื่อเสริมความสวยงาน พร้อมเลข๙ ไทย ชิ้นงานชุปด้วยทอง 24เค และคริสตัลแท้ ประดับลงบนพื้นกรอบรูปสีเลือดหมู พร้อมกรอบทองคุณภาพนำเข้า ซึ่งเป็นสีหลักในศิลปะไทย พร้อมด้วยกล่อง เล่าเรื่องราว โครงการในพระราชดำริ โครงการช่างหัวมัน และโครงการฝนหลวง เป็นเซ็ตของขวัญปีใหม่ที่ ทรงคุณค่า เป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ ของขวัญให้ลูกค้า 

Size : 17x21.5 cm

Price : 600