สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Picture : ภาพนายหลวง รัชกาลที่9 และ พระราชินี ในล็อคเก็ตหินอ่อน ประดับในกรอบรูป

Detial :

กรอบรูปนายหลวง ร.9 และ พระราชินี เนื้อล็อคเก็ตหินอ่อน ลงลายน้ำทอง ในซุ้มโลหะทอง24KT ประดับคริสตัลแท้ เหมาะสำหรับ สะสมเป็นที่ระลึก ของขัวญปีใหม่ ของขวัญเลื่อนตำแหน่ง ของที่ระลึกงานเกษียณอายุ ของขวัญขึ้นบ้านใหม่

Size : 33*39 CM

Price : 2,500