สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วงศ์นิมิต

เราเป็นต้นตำรับ งานศิลปะโลหะจิ๊กซอว์ ประดับในกรอบรูป ผลงานหัตถกรรมไทย ที่สร้างสรรค์แนวคิด จากจิ๊กซอว์ โดยการนำโลหะผสมมาขึ้นรูป และแยกชิ้น นำมาประกอบเป็นชิ้นงานผ่านการชุปทอง 24KT และประดับด้วยคริสตัลแท้ ด้วยกระบวนการเดียวกันกับการผลิตจิวเวอร์รี่ ประกอบกันอย่างลงตัวใน กรอบรูปด้วยความประณีตด้วยประสบการณ์อันยาวนาน เพื่อจัดจำหน่ายหรือสั่งทำขึ้นเป็นในวาระพิเศษเนื่องในวันสำคัญหรือโอกาสพิเศษ เพื่อเป็นของที่ระลึกไทย ของขวัญอันเป็นมงคล ของที่ระลึกงานเกษียณ หรือวาระพิเศษอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกัน


ประวัติความเป็นมา

วงศ์นิมิต เริ่มธุรกิจ เมื่อปี พศ.2530 จากการผลิตผลงานประเภทอุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า เช่นกระดุมโลหะ ตัวแต่งเสื่อผ้า โลหะ และเริ่มขยายงานผลิตศิลปะโลหะจิ๊กซอว์ในกรอบรูป เมื่อปี 2538 ด้วยแนวความคิดที่ว่า ตลาดนักท่องเที่ยวยังมีช่องทางการตลาด จึงหันมาศึกษาเกี่ยวกับศิลปะไทย นำรูปแบบของภาพเขียนในวรรณคดีมาประดิษฐ์ด้วยโลหะมีรูปแบบเป็นงานลอยตัว โดยอาศัย ความชำนาญด้านการทำโลหะเพื่องานตกแต่งเสื้อผ้า มาประยุกต์ลงกรอบรูปเป็นงานประดิษฐ์ในรูปแบบของงานที่ระลึก โดยทำให้ แตกต่างจากของเดิมที่มีวางขายในตลาด เนื่องมาจากไอเดียที่อยากทำงานให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร จึงประดิษฐ์งานให้มีลักษณะ เป็นจิ๊กซอว์ คือในหนึ่งชิ้นผลงานส่วนประกอบต่างๆจะถูกขึ้นแบบเป็นชิ้นส่วนต่างๆ แล้วค่อยนำมาประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งจะโดดเด่น มีลักษณะเป็นงานสามมิติ และมีการประดับตกแต่ง ด้วยคริสตัล และลงยา ซึ่งผลงานเป็นที่ถูกใจของทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย อย่างมาก


Wongnimit

We are the original manufacture of metal-jigsaw art work in frame, the Thai handmade craft which is inspired by the jigsaw puzzle. Our products are made from a mixture of metals, be separated into little pieces, be gilded comically with 24K gold, be decorated with fine quality crystal (in the same process with typical jewellery making), finally the finished little pieces were. Joined together again to be a perfect picece of art


History

Wongnimit was established at 1987, started off with making clothing decoration supplies such as Jewelry findings,fine decorative metal buttons for women clothing,then we have expanded our business to the metal jigsaw art manufacturing since 1995. "+ "With the idea that there are many marketing channels from the huge group of tourists in Thai travel business, so we turned to research more about Thai traditional art, applied the Thai traditional painting (which are based on Thai literature) into 3D metal work."+ "By the same way of fine decorative metal skillfully making we applied them to be art in frame, to be really refined Thai craft souvenir, standing out from the other typical Thai souvenir."+ "Then we improved our product again by applied them to be jigsaw metal, decorative with crystals and enameling by epoxy resin for to being more outstanding Thai souvenir manufacture."+ "Then we also expanded our business by including custom framing service in our shop, our frames were designed to be more special than the typical one for sure.


ของที่ระลึกไทย ของขวัญมงคล ของที่ระลึกงานเกษียณ

รางวัล

 • พศ. 2546 รางวัล OTOP คุณภาพ 4 ดาว
 • พศ. 2548 ผลงาน “ช้างวานร7ตน” ได้รับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากงาน ช้างและบ้านไทย จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลงาน

 • ผู้ออกแบบ และผลิต ของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
 • ผู้ผลิตของที่ระลึก “หนุมานยินดี” งานกีฬาเยาวชนโลก ปี คศ. 2009
 • ผู้ผลิตของที่ระลึก ให้กับบริษัทชั้นนำและหน่วยงานราชาการ เช่น MITSUBISHI,ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, บริษัทโอสถสภาฯ,กระทรวงพลังงานและปรมณู,กระทรวงสาธารณะสุข ฯลฯ

Awards and Works

 • 2003 - 4 stars OTOP Product Champion
 • 2005 - “Chang Vanorn Jed Ton” an our work got Royal Award from HRH Crown Princess Maha Chakri Sirindhorn. From “Elephants and Thai Houses” exhibition by Ministry of Industry Thailand

Works

 • Designed and produced official souvenir for National Olympic Committee of Thailand.
 • Produced a souvenir “Hanuman Yindee for “Youth Olympic Games 2009”
 • We also produced official souvenirs for many companies organizations and government sectors such as MITSUBISHI, SCB Bank, TMB Bank, Osotspa, Office of Atoms for Peace, etc.